Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wzory i formularze

 

Wzory i formularze można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

Wzory pism procesowych w postępowaniu cywilnym

 

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

 

Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

 

Wzór formularza "P" - pozew

 

Wzór formularza "WD" - wnioski dowodowe

 

Wzór formularza "OP" - odpowiedź na pozew

 

Wzór formularza "PW" - pozew wzajemny

 

Wzór formularza "SP" - sprzeciw do wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

 

Wzór formularza "DS" - dane uzupełniające stron lub pełnomocników

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 

Wniosek o wydanie postanowienia

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

 

Wniosek o doręczenie kserokopii kart

 

Pełnomocnictwo do doręczeń

 

Wniosek o dział spadku

 

Apelacja

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

 

Wniosek o podział majątku wspólnego

 

Wniosek o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku

 

Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia

 

Wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli prawomocności

 

Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności

 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem

 

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku lub postanowieniu sądu

 

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

 

Wzór wykazu inwentarza

 

Zażalenie na postanowienie

 

Wzory pism procesowych w postępowaniu rodzinnym

 

Pozew o alimenty

 

Pozew o podwyższenie alimentów

 

Pozew o obniżenie alimentów

 

Pozew o uchylenie obowiazku alimentacyjnego

 

Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane

 

Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

 

Wniosek o ustalenie kontaktów

 

Wniosek o ograniczenie, zawieszenie pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

 

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka

 

Wniosek o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

 

Wzory pism procesowych w postępowaniu wykonawczym

 

Wniosek dotyczący poręczenia i zabezpieczenia majątkowego

 

Wniosek o odroczenie wykonania kary

 

Wniosek o rozłożenie na raty należności sądowych

 

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

 

Wniosek o zatarcie skazania

 

Wzory pism prcesowych w postępowaniu karnym

 

Wniosek o wydanie zgody na widzenie

 

Wniosek o wydanie wyroku łącznego

 

Apelacja

 

Prywatny akt oskarżenia

 

Wzory pism procesowych w postępowaniu upadłościowym

 

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

 

Wykaz miejscowości właściwych dla wydziału upadłościowego


Wzory pism procesowych dla wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Apelacja

 

Pozew do Sądu Pracy

 

Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia

 

Wniosek o uzasadnienie

 

Formularze wniosków w postępowaniu wieczystokisięgowym

 

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) format pdf

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) format rtf

 

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) format pdf

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) format rtf

 

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) format pdf

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) format rtf

 

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy(KW-PP) format pdf

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy(KW-PP) format rtf

 

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) format pdf

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) format rtf

 

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) format pdf

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) format rtf

Drukuj informację