Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Prowadzone ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:


Rejestry, ewidencje oraz wykazy prowadzone są w oparciu o:

*

zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 30.12.2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

*

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.);
*

rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz. 1375);
*

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 46, poz. 443);
*

zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985r. – w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS z 1985r. Nr 8, poz. 55);
*

zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 30.12.2003 r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)
*

zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10.05.2012 r. (Adm. 0181-42/12) - Instrukcja kancelaryjna z wykazem akt.

Dane zawarte w rejestrach: repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

Drukuj informację