Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dostęp do akt sądowych do celów naukowych

Informacja dla studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub przeprowadzających badania naukowe

 

 

W celu uzyskania zgody na udostępnienie do wglądu akt sądowych lub repertoriów Sądu Rejonowego w Gliwicach należy złożyć wypełniony i czytelnie podpisany wniosek skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach (zał. nr 2 do Regulaminu Czytelni Akt, link do wniosku podany poniżej), w którym wnioskodawca uzasadnia konieczność otrzymania dostępu do wnioskowanych akt oraz wskazuje konkretne sygnatury akt spraw lub kategorie spraw (powołując się na artykuły kodeksów).

Dodatkowo do wniosku skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach, wnioskodawca dołącza:

 

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. A do załącznika nr 2 do Regulaminu Czytelni Akt, link podany poniżej);
  • oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskano dostęp na podstawie art. 9 ust. 2 lit. „j” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zał. B do załącznika nr 2 do Regulaminu Czytelni Akt, link podany poniżej);
  • zaświadczenie/potwierdzenie wystawione przez uczelnię o fakcie bycia studentem/pracownikiem naukowym;
  • potwierdzenie promotora o pisaniu pracy naukowej (przekazywane we własnym zakresie).

 

 

 

Wniosek o zgodę na udostępnienie akt

Załącznik A – zgoda na przetwarzanie z klauzulą informacyjną

Załącznik B – oświadczenie o zachowaniu tajemnicy

 

Regulamin Czytelni Akt

Drukuj informację