Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna dla komorników i asesorów komorniczych

TREŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

DLA KOMORNIKÓW I ASESORÓW KOMORNICZYCH

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach (z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa), w zakresie realizowanych zadań.

 

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą tradycyjną pod adresem ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice bądź pod adresem e-mail iod@gliwice.sr.gov.pl .

 

Cel i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane celem wykonania obowiązków przez Administratora Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej RODO).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej szczegółów na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/).

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych Osobowych.

 

Państwa trzecie

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Profilowanie, Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacja o podaniu danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe pochodzą od Pana/Pani albo od odpowiednich podmiotów lub organów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Drukuj informację