Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie

TREŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy w Sądzie Rejonowym w Gliwicach są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Gliwicach         (z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 23,  44-101 Gliwice) w zakresie realizowanych zadań.

 

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą tradycyjną pod adresem ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice bądź pod adresem e-mail iod@gliwice.sr.gov.pl .

 

Informacja o podaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

 

Cel i podstawy przetwarzania

1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane celem przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej RODO).

2. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na potrzeby dalszych rekrutacji.

3. W razie podania w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym danych osobowych wykraczających poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, Pan/Pani będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźne działanie, wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie w jakim nie jest to uprawnienie wyłączone lub ograniczone przez odrębne przepisy;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (i przewidzianym powyżej zakresie), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej szczegółów na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/) – w razie uznania przez Pana/Panią, że dane przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do Sądu Rejonowego w Gliwicach lub przeprowadzenia ostatniego konkursu (w przypadku dalszych rekrutacji - podstawa prawna: art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury) lub do momentu wycofania zgody w przewidzianym powyżej zakresie (zależnie, które zdarzenie miało miejsce wcześniej).

 

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora Danych Osobowych oraz w chwili udostępnienia informacji o przebiegu konkursu zgodnie z obowiązkami Administratora Danych Osobowych na mocy przepisów prawa.

 

Państwa trzecie

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Profilowanie, Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Drukuj informację