Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna ws. skarg i wniosków

Treść obowiązku informacyjnego

dla osób składających skargi i wnioski

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Gliwicach (z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice) w zakresie realizowanych zadań.

 

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą tradycyjną pod adresem ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice bądź pod adresem e-mail iod@gliwice.sr.gov.pl .

 

Cel i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 41a  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej szczegółów na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/) - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w trzecim akapicie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych Osobowych.

 

Państwa trzecie

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Profilowanie, Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacja o podaniu danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe pochodzą od Pana/Pani albo od odpowiednich podmiotów lub organów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Drukuj informację