Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna ws. monitoringu

Klauzula informacyjna
w sprawie prowadzenia monitoringu wizyjnego
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych") – dalej RODO, informujemy:

 

 

  1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-102 Gliwice, zwany dalej Sądem.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gliwice.sr.gov.pl.
  3. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w budynku sądu ul. Powstańców Warszawy 23, oraz w budynku przy ul. o. Jana Siemińskiego 10a, a także teren obejmujący chodnik oraz główne wejścia do sądu, aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych") – dalej RODO oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
  4. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe są rejestrowane w formie elektronicznej tj. obrazu, które są przechowywane do 30 dni. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  7. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Drukuj informację