Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna ws. monitoringu

 

TREŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W SPRAWIE PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W GLIWICACH

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych przekazanych podczas tej rozmowy jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

Inspektor ochrony danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:

Drogą tradycyjną: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

Drogą elektroniczną: e-mail iod@gliwice.sr.gov.pl .

 

Cel i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w budynku sądu ul. Powstańców Warszawy 23, oraz w budynku przy ul. o. Jana Siemińskiego 10a, a także teren obejmujący chodnik oraz główne wejścia do sądu, aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych.

 

Państwa trzecie:

Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe są rejestrowane w formie elektronicznej tj. obrazu, które są przechowywane do 30 dni. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Ma Pani/Pan prawo do:

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Profilowanie, Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Drukuj informację