Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna ws. monitoringu

 

 

Treść obowiązku informacyjnego

w sprawie prowadzenia monitoringu wizyjnego

w Sądzie Rejonowym w Gliwicach

 

1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice w zakresie realizowanych zadań.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach jest możliwy pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice lub adresem e-mail: iod@gliwice.sr.gov.pl.

3. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w budynku Sądu przy ul. Powstańców Warszawy 23 oraz w budynku Sądu przy ul. o. Jana Siemińskiego 10a (tj. korytarze, sale rozpraw sądowych, pomieszczenie Biura Obsługi Interesantów, teren obejmujący chodnik, plac parkingowy Sądu, główne wejścia do sądu), aby zapewnić bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych.

5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe są rejestrowane w formie elektronicznej tj. obrazu, które są przechowywane do 30 dni. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania

8. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej szczegółów na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/) jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Drukuj informację