Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-102 Gliwice, zwany dalej Sądem.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gliwice.sr.gov.pl.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:
  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
  • procesu rekrutacyjnego,
  • procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
  • realizacji umów cywilnoprawnych,
  • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • prowadzenia sprawozdawczości,
  • prowadzenia działalności finansowej,
  • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
  • sprawowania nadzoru
  • realizacji szkoleń,
  • realizacji praktyk i staży,
  • udostępniania informacji publicznej,
  • udzielania informacji uprawnionym osobom,
  • rozpatrywania skarg i wniosków,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, 
4. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi oraz inną dokumentacją sądową.
7. Przysługuje prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.
8. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Drukuj informację