Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wydziały

I Wydział Cywilny

44-100 Gliwice, ul. Wieczorka 10a
II piętro pok nr 221
tel. (32) 338 75 28

fax (32) 338 75 49

e-mail: cywilny.1@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego w trybie procesowym o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 75.000 zł oraz sprawy w postępowaniu nieprocesowym np.w zakresie prawa rzeczowego  o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, sprawy z zakresu prawa spadkowego i inne sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

Przewodniczący wydziału: SSR Joanna Zachorowska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Leokadia Krośniak-Cebulska

Kierownik sekretariatu wydziału: Ewa Gołyś

p.o. Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Agnieszka Gilner

 

II Wydział Cywilny

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
II piętro pok nr 225
tel (32) 33 87 607fax (32) 33 87 619

e-mail: cywilny.2@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy, a także sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności w sprawach cywilnych, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego (art 1050-1061 k.p.c) w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

 

Przewodnicząca wydziału: SSR Magdalena Łyczbińska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Danuta Wocław-Klyta
Kierownik sekretariatu wydziału: Bogusława Żmija

p.o. Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Karina Pyrka

 

 

III Wydział Karny

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
I piętro - pokój nr 106
tel. (32) 338 76 18fax. (32) 338 76 49

e-mail: karny.3@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach oraz pozostałe sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od "A" do "Ł"

 

Przewodniczący wydziału: SSR Anna Förster-Weissensteiner

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Piotr Pawlik
Kierownik sekretariatu wydziału: Danuta Falandys-Curyło

p.o. Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Aneta Wladacz

 

 

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

44-100 Gliwice, ul. Wieczorka 10a I piętro - pokój nr 116

tel. (32) 33 87 458fax. (32) 33 87 469

e-mail: rodzinny.4@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw obszaru miasta Gliwice w granicach ustalonych dla dzielnic: Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Bojków, Żerniki i Sośnica, oraz z obszaru miast Knurów i Pyskowice, a także gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś,

 

Przewodnicząca wydziału: SSR Iwona Gackowska

Kierownik sekretariatu wydziału: Agata Mrowiec Adamek

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Iwona Bielik

 

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

44-100 Gliwice, ul. Wieczorka 10a
I piętro - pokój nr 103
tel. (32) 33 87 450fax. (32) 33 87 459

e-mail: rodzinny.5@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw z obszaru miasta Gliwice - dzielnic : Sikornik,  Trynek, Zubrzyckiego, Gwardii Ludowej, Kopernika oraz Śródmieścia.; tj. ulic Rybnicka, Bojkowska oraz terenu pomiędzy osiedlem Sikornik, ul. Kościuszki i ul. Andersa, Przewozową, Robotniczą, Jagiellońską, Mitręgi, Piwną i Tarnogórską oraz ul. Bojkowską, Gwarków, Kochanowskiego, Daszyńskiego, Powstańców Warszawy, Konstytucji, Zwycięstwa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Jagiellońskiej, Robotniczej i Królewskiej Tamy.

 

Przewodnicząca wydziału: SSR Jolanta Żak
Kierownik sekretariatu wydziału: Magdalena Sutkowska

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Irena Stemplewska

 

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
parter - pokój nr 044
tel.  (32) 33 87 653fax (32) 33 87 659

e-mail: pracy.6@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w : Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu

 

Przewodniczący wydziału: SSR Małgorzata Sąsiadek
Kierownik sekretariatu wydziału: Jolanta Sytnik

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Ewa Rajnert

 

VII Wydział Gospodarczy

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
parter pokój nr 32
tel: (32) 33 87 668

fax: (32) 33 87 669

e-mail: gospodarczy.7@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje spory ze stosunku spółek i ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75.000 zł z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w : Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu.

 

Przewodnicząca wydziału: SSR Agata Żuradzka-Stuglik

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Rafał Baranek
Kierownik sekretariatu wydziału: Jolanta Pilarska

p.o. Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Adrianna Rupińska

 

VIII Wydział Ksiąg Wieczystych

44-100 Gliwice, ul. Wieczorka 10a
parter - sekretariat pokój 029
- Centrala Informacja 031
- Przeglądarka 032
tel (32) 33 87 404 Sekretariattel (32) 33 87 401 Biuro podawczefax (32) 33 87 439

e-mail: nkw.8@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje wnioski o wpis własności, wieczystego użytkowania, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń, rozpoznaje wnioski o wykreślenie tych praw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach.
Wydaje odpisy z ksiąg wieczystych .

 

Przewodnicząca wydziału: SSR Małgorzata Popiół
Kierownik sekretariatu wydziału: Wiktoria Różańska

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Krystyna Tworuszka

 

IX Wydział Grodzki

(likwidacja z dniem 01.01.2010)

IX Wydział Karny

(od dnia 01.01.2010)

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
I piętro pokój 139

tel (32) 33 87 627fax (32) 33 87 689

e-mail: karny.9@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w Gliwicach oraz pozostałe sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od "M" do "Ż"

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Agnieszka Woźniak

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Magdalena Topolska

Kierownik sekretariatu wydziału: Aldona Błażytko

p.o. Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Ewelina Kosieniak

 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23

Biuro Podawcze (32) 33 87 700 Centralna Informacja (32) 33 87 701tel. Kierownik wydziału (32) 33 87 690fax (032) 33 87 729

e-mail: krs.10@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy dotyczące  rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  rejestru dłużników niewypłacalnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach.

 

Przewodniczący wydziału: SSR Stanisław Żyrek
Kierownik Sekretariatu wydziału: Bożena Cebulska

Kierownik Sekcji Stowarzyszeń:  SSR Bożena Klimaszewska

Kierownik Sekcji Przedsiębiorców:  SSR Bożena Klimaszewska

Kierownik Sekcji Stowarzyszeń: Izabela Turziak

Kierownik Sekcji Przedsiębiorców: Małgorzata Urbańska

 

XI Wydział Grodzki

(likwidacja 01.01.2010)

XII Wydział Gospodarczy

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
I pietro pokój nr 115
tel. (32) 33 87 758fax (32) 33 87 749

e-mail: gospodarczy.12@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach (SR Zabrze, SR Ruda Śląska, SR Tarnowskie góry,
SR Racibórz, SR Rybnik, SR Żory, SR Jastrębie Zdrój, SR Wodzisław Śląski)

 

Przewodnicząca wydziału: SSR Gizela Jamróz
Kierownik Sekretariatu wydziału: Małgorzata Broniszewska

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Aleksandra Stasiak

 

XIII Wydział Grodzki

(likwidacja z dniem 01.07.2009)

XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych

( od dnia 01.07.2009)

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
II piętro - pokój nr :
- Kierownik 207
- Księga należności 205,206
- Sekretariat 201
telefony
- Sekretariat (32) 33 87 753fax. (32) 33 87 769

e-mail: wwok.13@gliwice.sr.gov.pl

 

wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w  sprawach wykroczeniowych oraz realizacji należności sądowych w sprawach  karnych i wykroczeniowych. Prowadzone są Księgi Należności Sądowych dla III Wydziału Karnego i IX Wydziału Karnego oraz sądów wydziałów karnych spraw przekazanych do wykonania według właściwości

 

Przewodniczący wydziału: SSR Wojciech Walesiuk
Kierownik Sekretariatu: Danuta Gołowacz

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Grzegorz Trzaskalski

Drukuj informację