Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wydziały

I Wydział Cywilny

44-100 Gliwice, ul. o.Jana Siemińskiego 10a (była ul. Wieczorka)
II piętro pok nr 221
tel. (32) 338 75 28

fax (32) 338 75 49

e-mail: cywilny.1@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego w trybie procesowym o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 75.000 zł oraz sprawy w postępowaniu nieprocesowym np.w zakresie prawa rzeczowego  o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, sprawy z zakresu prawa spadkowego i inne sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

Przewodniczący wydziału: SSR Joanna Zachorowska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Barbara Glenc-Poślednik

p.o. Kierownik sekretariatu wydziału: Sylwia Pordzik

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Agnieszka Gilner

II Wydział Cywilny

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
II piętro pok nr 225
tel (32) 33 87 607fax (32) 33 87 619

e-mail: cywilny.2@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy, a także sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz windykacji należności w sprawach cywilnych, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego (art 1050-1051 k.p.c) w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

 

Przewodnicząca wydziału: SSR Magdalena Łyczbińska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Danuta Wocław-Klyta
Kierownik sekretariatu wydziału: Jolanta Kowol

p.o. Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Karina Pyrka

III Wydział karny

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
I piętro - pokój nr 106
tel. (32) 338 76 18fax. (32) 338 76 49

e-mail: karny.3@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach oraz pozostałe sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od "A" do "Ł"

 

Przewodniczący wydziału: SSR Magdalena Topolska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Kamila Mazur
Kierownik sekretariatu wydziału: Danuta Falandys-Curyło

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Magdalena Liszka Zydroń

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

44-100 Gliwice, ul. o.Jana Siemińskiego 10a (była ul. Wieczorka) I piętro - pokój nr 103

tel. (32) 33 87 450fax. (32) 33 87 459

e-mail: rodzinny.4@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

Przewodnicząca wydziału: SSR Joanna Małachowska

Z-ca przewodniczącej wydziału: SSR Iwona Gackowska

p.o. Kierownik sekretariatu wydziału: Grażyna Szymura

p.o. Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Franciszek Świaczny

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

V Wydział Rodzinny i Nieletnich - zniesiony z dniem 01.01.2018r.  zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych  wydziałów w sądach  rejonowych oraz zmieniające zarządzenie  w sprawie  utworzenia  wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS 2017r. poz. 269)

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
parter - pokój nr 044
tel.  (32) 33 87 653fax (32) 33 87 659

e-mail: pracy.6@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w : Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu

 

Przewodniczący wydziału: SSR Małgorzata Sąsiadek
Kierownik sekretariatu wydziału: Jolanta Sytnik

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Ewa Rajnert

VII Wydział Gospodarczy

44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23
parter pokój nr 32
tel: (32) 33 87 668

fax: (32) 33 87 669

e-mail: gospodarczy.7@gliwice.sr.gov.pl

 

Rozpoznaje spory ze stosunku spółek i ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75.000 zł z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w : Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu.

 

Przewodnicząca wydziału: SSR Agata Żuradzka-Stuglik

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Patryk Wydziałkiewicz
Kierownik sekretariatu wydziału: Jolanta Pilarska

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału: Sylwia Bejno

| Strona 1 | Strona 2 |